Your browser does not support JavaScript!
:::
分類清單
:::
實習相關辦法

自尋廠商者請注意:

需要提出文件如下:

1.實習申請報名表

2.家長同意書

 

1-2請至系網自行下載列印

----------------------------------------

3.公司介紹

4.實習工作內容為何

5.預定實習日期

6.預期實習之學習成效

 

 

3-6格式不拘,越詳細越好。

實習申請報名表 [ 2011-03-21 ]
 
 
 
 
 
 
校外實習週誌 [ 2011-03-09 ]